Radio Hit
Asculta Live
 

HIT play live

Green Arrow

Zona Moara de Vânt va rămâne dedicată comunităţii ieşene. Precizările făcute de primarul Mihai Chirica

  • decembrie 16, 2021
  • Diana Nechita

În legătură cu afirmaţiile mincinoase şi speculaţiile apărute în spaţiul public în legătură cu atribuirea unui teren din domeniul public al Municipiului Iaşi către persoane beneficiare ale Legii nr. 341 din 2004 – Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române, Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iaşi este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele precizări:

 

  1. Reclamanţii au solicitat Judecătoriei Iaşi obligarea Municipiului Iaşi la atribuirea, conform Legii amintite mai sus, a unor terenuri extravilane în suprafaţă totală de 20.000 de metri pătraţi (câte 10.000 de metri pătraţi de fiecare). Municipiul Iași a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată și a depus Referatul încheiat în vederea avizării Anexei 1 la Legea nr. 165 din 2013 – actualizată, de către Comisia Municipală de Fond Funciar Iași, prin care se propune a se lua act de situația la zi a rezervei de teren a Comisiei Municipale de Fond Funciar, respectiv că „nu mai există disponibil de teren în rezerva Comisiei Locale de Fond Funciar„.

 

  1. La solicitarea expresă a instanţei de judecată, autoritatea locală a depus inventarul cu terenurile aflate în proprietatea privată a Municipiului Iaşi. Instanţa de judecată a decis, pe fond, pentru un solicitant, efectuarea unei expertize tehnice judiciare şi a respins această procedură pentru celălalt solicitant. Precizăm că solicitările celor doi au fost analizate de către două complete de judecată diferite.

 

  1. Pentru solicitantul căruia i s-a admis expertiza judiciară, din toate terenurile pe care Municipiul Iaşi le-a depus la instanţă, expertul judiciar a identificat două variante de detașare a câte un hectar din totalul de 61,9 hectare din zona Moara de Vânt. Pentru celălat solicitant, având în vedere că instanţa a respins cererea, expertiza nu a mai avut loc.

 

  1. Raportul de expertiză cu cele două propuneri a fost înaintat Municipiului Iaşi pentru analiză şi răspuns. Subliniem că propunerile făcute de către expertul judiciar nu au caracter obligatoriu, iar atât Primăria Municipiului Iaşi, cât şi instanţa de judecată nu au luat nicio decizie în acest sens.

 

Mai precizăm că acest proces nu a fost finalizat şi nu există nicio decizie definitivă a instanţei care să oblige autoritatea locală să pună în proprietate niciun solicitant a cărui cerere face obiectul terenurilor aflate în zona Moara de Vânt. Mai mult decât atât,

Municipiul Iaşi va face obiecţiuni la propunerile făcute de expertul judiciar la termenul de judecată din data de 20 ianuarie 2022.

 

Mai trebuie menţionat faptul că Municipiul Iaşi are în acest moment în elaborare un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru întreaga zonă Moara de Vânt care este în proprietatea autorităţii locale, aspect care a fost adus la cunoştinţa publicului, mai ales că intenţia Primăriei Municipiului Iaşi este de a implementa în zona respectivă două proiecte majore de interes regional: Baza Sportivă Regională “Regina Maria” şi Stadionul Regional “Regele Ferdinand”.

 

În aceeaşi ordine de idei, parcelele indicate instanţei de către expertul judiciar trebuie analizate şi din perspectiva Legii 24 din 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi. Zona Moara de Vânt este unul din “plămânii verzi” ai oraşului, iar intenţia Primăriei Municipiului Iaşi este să păstreze cât mai mulţi metri pătraţi cu această destinaţie.

 

De asemenea, prin propunerile care vor fi făcute prin PUZ, în zona Moara de Vânt se vor regăsi exclusiv imobile cu destinaţie publică, cu obiective clar definite: pe de o parte avem cele două obiective regionale cu destinaţie sportivă, iar de pe altă parte avem viitorul Smart City District, o zonă cu destinaţie educaţională şi cu funcţiuni medicale, de cercetare etc., fiind excluse din start orice investiţie cu destinaţia de locuinţă particulară sau locuinţe colective.

 

Mai mult, subliniem faptul că pentru terenurile din Moara de Vânt există titlu de proprietate emis pe numele Primăriei Municipiului Iaşi, ele fiind intabulate pe numele Municipiului Iaşi pe întreaga suprafaţă ce nu mai poate fi schimbată!

 

În concluzie, orice afirmaţii făcute în spaţiul public cu privire la schimbarea destinaţiei terenurilor din zona Moara de Vânt, altele decât cele precizate mai sus, sunt pure speculaţii şi neadevăruri şi nu au niciun corespondent cu situaţia existentă. Procesele deschise de cei doi solicitanţi nu sunt finalizate, nu există nicio decizie definitivă a instanţei care să oblige Municipiul Iaşi să dea curs celor două cereri, iar procesul este departe de a se fi terminat.

 

Reafirmăm intenţia clară şi fără echivoc a Primăriei Municipiului Iaşi ca Zona Moara de Vânt să aibă destinaţii clare, în beneficiul nu doar a comunităţii ieşene, ci a întregii zone de Nord-Est: Spital Regional de Urgenţă, Baza Sportivă Regională, Stadion Regional, Smart City District şi o cât mai extinsă zonă verde, toate urmând a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţii ieşene!

 

”Așa cum am afirmat de nenumărate ori, cu respectul cuvenit față de toate instituțiile statului și în calitatea mea de primar al Muncipiului Iași, condamn ușurința și iresponsabilitatea cu o care o parte a presei afectează voit imaginea justiției și a administrației locale în fața opiniei publice. Condamn vehement aceste atacuri ale așa-zisei prese democratice care nu contribuie la apărarea statului de drept, ci la slăbirea lui, prin manipularea cetățenilor mai puțin informați. În acest fel, se aruncă o nouă pată asupra democrației românești, asupra frumoaselor idealuri pentru care s-a murit la Revoluția din decembrie 1989!”, a conchis primarul Mihai Chirica.