Radio Hit
Asculta Live
 

HIT play live

Green Arrow

Poluarea din UE a scăzut cu o treime comparativ cu 1990

  • octombrie 27, 2021
  • Radu Cucuteanu

Marți, Comisia Europeană a publicat un raport privind acţiunile UE în domeniul climei. Conform acestuia, emisiile de gaze cu efect de seră ale UE27 s-au redus în 2020 cu aproape 10% comparativ cu 2019, scăderea totală a emisiilor ajungând astfel la 31% faţă de 1990, care este anul de referinţă pentru obiectivele pe termen lung ale UE în materie de climă, relatează Agerpres.

Potrivit Executivului comunitar, acest lucru înseamnă că UE şi-a depăşit cu mult obiectivul stabilit în temeiul Protocolului de la Kyoto la CCNUSC (Conferinţa Cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice) de reducere a emisiilor cu 20% până în 2020 faţă de 1990.

De asemenea, raportul mai arată că, faţă de 2019, emisiile din sectoarele acoperite de schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) au scăzut drastic în 2020, cu 11,4% în ceea ce priveşte producţia de energie electrică şi cea mai mare a producţiei industriale şi cu 63,5% în ceea ce priveşte sectorul aviaţiei.

Emisiile care nu fac obiectul ETS, cum ar fi cele provenite din sectoarele industriale care nu fac parte din ETS, transporturi, clădiri, agricultură şi deşeuri, au scăzut cu 6%. Dar nu se anticipează o scădere a emisiilor din transporturi şi din agricultură fără eforturi suplimentare, având în vedere că nivelul acestora a rămas în mare parte neschimbat din 2005, cu excepţia scăderii emisiilor din transporturi în 2020 în urma pandemiei de COVID-19. Mai mult, absorbţiile nete rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură au înregistrat, în ultimul deceniu, o tendinţă descendentă îngrijorătoare, determinată de situaţia ecosistemelor forestiere, inclusiv de ponderea tot mai mare a pădurilor care ajung la maturitate, de sporirea perturbărilor naturale, de creşterea cererii de lemn şi de scăderea ratelor de împădurire.