Radio Hit

Playlist

BEN SAUNDERS - Dry Your Eyes

Mike Posner - Song About You

KATRINA + THE WAVES - Walking On Sunshine

Asculta Live
 

HIT play live

Green Arrow

OUG privind e-Factura: urmează să fie operațională în 30 de zile

  • octombrie 13, 2021
  • Radu Cucuteanu

Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura va deveni operațional în termen de maximum 30 de zile, conform unei Ordonanțe de Urgență publicată în „Monitorul oficial”.

Mai întâi, e-Factura va fi doar în relația B2G (Business to Government).

Sistemul creează contextul pentru ca România să respecte unul dintre angajamentele luate prin PNRR: până în 2026 ar urma scăderea cu 5%, comparativ cu 2019, decalajul de TVA, aflat acum la miliarde de euro necolectate. În România, decalajul de TVA se află la cote gigantice (33,8%, cf. ultimelor date disponibile, față de 9,9% Polonia ori 10,8% Bulgaria).

Conform notei de fundamentare, implementarea și operaționalizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura vizează trei direcții mari de acțiune:

  • oferirea unui serviciu public electronic necesar derulării contractelor de achiziții publice și tranzacțiilor dintre operatorii economici, în fapt un instrument de sprijin adaptat evoluției contextului pandemic;
    • coerență în realizarea și aplicarea politicilor și reformelor fiscal – bugetare prin gestionarea în mod eficient a resurselor bugetare alocate instituțiilor și autorităților publice, respectiv implementarea unor mecanisme corecte și eficiente care să asigure monitorizarea execuției bugetare și a sumelor alocate diferitelor programe de investiții;
    • creșterea eficienței și eficacității în colectarea impozitelor și taxelor, cu concentrare în special în ceea ce privește îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a TVA, precum și prevenirea și combaterea fraudei, a evaziunii și a eventualelor abuzuri în domeniul TVA.