Radio Hit

Playlist

BEN SAUNDERS - Dry Your Eyes

Mike Posner - Song About You

KATRINA + THE WAVES - Walking On Sunshine

HIT play live

Green Arrow

Ministrul Educației, decizie importantă pentru cadrele didactice

  • octombrie 28, 2018
  • Amalia Horciag

Ministrul interimar al Educației Naționale, Rovana Plumb, a decis eliminarea fișei de activitate lunară, formular cuprins în Anexa 3 a ordinului nr. 4165/24.07.2018, urmând ca activităţile respective să fie evidențiate în condica de prezenţă a unității de învăţământ. Măsura transpune politica MEN de debirocratizare a sistemului de învățământ, cerință subliniată și de participanții la întâlnirea de lucru din 18 octombrie.

De asemenea, prin ordinul semnat de ministrul Rovana Plumb, sunt aduse îmbunătățiri sistemului de încadrare a personalului în regim de plata cu ora.

Astfel, învățătorii/institutorii/profesorii pentru învățământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale vor putea fi salarizaţi în regim de plata cu ora pentru cursurile care depăşesc numărul de ore prevăzute în planurile de învăţământ de la clasele cu predare în limba română.

În plus, a fost eliminată obligația ca învățătorii/institutorii/profesorii pentru învățământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale să desfășoare activităţi didactice la clasă în acelaşi timp (în pereche) cu profesorii de specialitate care predau la clasele respective educaţia fizică, limbile moderne şi religia. Astfel, ei pot beneficia de acest timp pentru a-şi completa pregătirea metodico-ştiinţifică.