Radio Hit

Playlist

BEN SAUNDERS - Dry Your Eyes

Mike Posner - Song About You

KATRINA + THE WAVES - Walking On Sunshine

HIT play live

Green Arrow

Vizita Papei Francisc în România: Suplimentarea bugetului pentru organizare, discutată de Guvern

  • aprilie 03, 2019
  • Narcis Pohoata

Executivul are pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri, care începe la ora 16.00, un proiect de hotărâre pentru suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului (SGG) cu suma de nouă milioane lei pentru organizarea vizitei Papei Francisc în România.

„Pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de organizarea vizitei în România a Sanctităţii Sale Papa Francisc, în perioada 31.05.2019 – 02.06.2019, se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2019 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, cu suma de 9.000 mii lei, la capitolul 67.01 -Cultură, recreere şi religie-, titlul 59 -Alte cheltuieli-, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţii cultelor religioase din România.- Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2019. Secretariatul General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, va controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri”, prevede proiectul de hotărâre care va fi dezbătut miercuri în şedinţa de Guvern.

Mediafax