Radio Hit

Playlist

GREAT GOOD FINE OK - Easy

WHAM - Freedom

IMAGINE DRAGONS - I Don t Know Why

HIT play live

Green Arrow

Pagină de istorie. Dieceza de Iași

  • ianuarie 29, 2019
  • Cincu Violeta

Răspunzând invitaţiei autorităţilor statului român şi a Bisericii Catolice din România, papa Francisc va face o călătorie apostolică în România în perioada 31 mai – 2 iunie 2019. Pe parcursul celor trei zile, Sanctitatea Sa va vizita oraşele Bucureşti, Iaşi şi Blaj, precum şi sanctuarul marian de la Şumuleu-Ciuc.Vizita de anul acesta are loc la 20 de ani după vizita istorică pe care a făcut-o sfântul papă Ioan Paul al-II-lea în România, în zilele de 7-9 mai 1999, la Bucureşti, când s-a întâlnit cu PF Teoctist, patriarhul de atunci al Bisericii Ortodoxe Române. Era prima vizită a unui suveran pontif într-o țară ortodoxă

Preot Adrian Blăjuță, purtător de cuvânt al Diecezei de Iași

Vine să ne întărească în trăirea credinței. Papa Francisc aduce mereu un mesaj al apropierii, al implicării în misiunea proprie de creștini, dar și de cetățeni buni ai unei societăți. Totodată papa Francisc ne amintește că Biserica este deschisă tuturor, reprezentanții Diecezei de Iași

Preot Adrian Blăjuță, purtător de cuvânt al Diecezei de Iași

În această perioadă Radio HIT și Dieceza de Iași îi informează  pe credincioși despre biografia papei Francisc, despre cee ace reprezintă el, dar și despre mesajul pe care îl are pentru fiecare persoană, fie că este copil, tânăr sau bătrân. De altfel, prin viața sa, papa Francisc transmite învățătura lui Isus Cristos, pe care o găsim în evanghelie.

Preot Adrian Blăjuță, purtător de cuvânt al Diecezei de Iași

– București: este capitala: întâlniri cu oficialitățile, instituției

– Șumuleu – Ciuc, un sanctuar marian: credincioșii romano-catolici de limbă maghiară

– Blaj, credincioșii greco-catolici

– Iași – cei mai mulți credincioși români romano-catolici, vorbitori de limbă română

Dieceza Romano-Catolică de Iași este o dieceză tânără, înființată cu 135 de ani în urmă, în anul 1884. Este situată în estul României, în ținutul Moldovei și al Bucovinei. Sunt 157 de parohii.

Preot Adrian Blăjuță, purtător de cuvânt al Diecezei de Iași

La 21 februarie 1978, papa Paul al VI-lea l-a numit administrator apostolic de Iaşi pe Preasfinţitul Petru Gherghel. La 14 martie 1990, a fost ales şi numit de papa Ioan Paul al II-lea episcop de Iaşi. La 29 septembrie 1999, papa Ioan Paul al II-lea l-a numit pe Mons. Aurel Percă episcop auxiliar de Iaşi, primind titlul canonic de episcop titular de Mauriana.

Oraşul Iaşi, reşedinţă episcopală, are două catedrale. Catedrala veche, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a fost iniţial sfinţită şi dată în folosinţă pentru cult la 15 august 1789, apoi a devenit catedrală, a fost renovată de mai multe ori şi extinsă în anul 1869. Catedrala nouă, cu hramul „Sfânta Fecioară Maria, Regină” a fost construită între anii 1992 şi 2005 şi a fost sfinţită la 1 noiembrie 2005.

Zonele compact catolice din dieceză sunt Bacău şi Roman, unde sunt parohii cu peste 2.000 de familii. Primul seminar din dieceză a fost deschis în anul 1886 la Iaşi.

În dieceză activează: aproape 500 de preoți; sunt 56 de congregații călugărești; totodată Dieceza de Iași se implică în educație și în opere de binefacere:

– 2 institute teologice:
– 14 grădiniţe:
– 8 licee şi şcoli profesionale:
– 3 licee teologice:
– 3 seminarii liceale:
– 1 licee tehnice:
– 1 şcoli de dascăli:
– 3 facultăţi de teologie:
– 2 academii teologice:
Sunt 37 de institute de binefacere: spitale: 1; dispensare şi centre de îngrijire: 21; cămine de bătrâni: 4; orfelinate: 8; centre social-caritative: 3 (cu filiale)

Modele de sfințenie

Din Moldova sunt mulţi care s-au înscris pe drumul sfinţeniei, devenind modele pentru ceilalţi. Fericitul Ieremia Valahul a fost ridicat la cinstea altarelor în anul 1983,  episcopul martir Anton Durcovici, în anul 2014, iar în anul 2018 a fost beatificată Veronica Antal, o tânără care a murit ca martiră. Se desfășoară și procesul de canonizare pentru medicul Martin Benedict.

Suntem în contextul Centenarului Marii Uniri. Demn de amintit este faptul că în Primul Război Mondial au fost chemaţi la arme peste 12.000 de catolici din Dieceza de Iaşi; jumătate dintre ei nu s-au mai întors acasă.

Preot Adrian Blăjuță, purtător de cuvânt al Diecezei de Iași

Biserica Catolică din România

Conferinţa Episcopilor, instituţie cu caracter permanent, este adunarea Episcopilor unei ţări sau de pe un anumit teritoriu, care exercită împreună anumite funcţii pastorale în slujba credincioşilor din teritoriul lor, cu scopul de a promova cât mai mult posibil binele pe care Biserica îl oferă oamenilor, îndeosebi prin forme şi modalităţi de apostolat adaptate la circumstanţele de timp şi de loc (cf. Codex Iuris Canonici/ Codul de drept canonic, Can. 447).

Din Conferinţa Episcopilor fac parte ipso iure toţi Episcopii diecezani din teritoriul respectiv şi cei echivalaţi lor de către drept; de asemenea, Episcopii coadiutori, Episcopii auxiliari şi toţi ceilalţi Episcopi titulari care îndeplinesc în acel teritoriu o funcţie specială încredinţată lor de Scaunul Apostolic sau de Conferinţa Episcopilor; pot fi invitaţi chiar şi Ordinarii de un alt rit, dar numai cu vot consultativ, în afară de cazul când statutele Conferinţei Episcopilor stabilesc altfel (cf. CIC, Can. 450 §1).

Fiecare Conferinţă a Episcopilor funcţionează după statute proprii, recunoscute de Scaunul Apostolic (cf. CIC, Can. 451).

Biserica Romano-Catolică din România este organizată în două arhidieceze și patru dieceze, după cum urmează: Arhidieceza mitropolitană de București, cu patru dieceze sufragane – IașiOradeaSatu Mare și Timișoara; și Arhidieceza de Alba-Iulia, aflată sub directa jurisdicţie a Sfântului Scaun.

Conform Anuarului Pontifical 2015, Biserica Romano-Catolică din România are 969.118 credincioși, în 649 de preoți, și 925 de preoți diecezani.

 Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică este o Biserică de tradiţie răsăriteană în deplină comuniune cu Scaunul Romei. Din punct de vedere canonic, BRU este o Biserică Arhiepiscopală Majoră, rang apropiat de Biserica Patriarhală. BRU este formată din Arhiepiscopia Majoră de Alba Iulia și Făgăraș, cu șase eparhii sufragane: Oradea MareCluj-GherlaLugojMaramureș, Canton și București.

Conform Anuarului Pontifical 2015, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică are 512.726 credincioși, în 1.244 parohii, în care slujesc 828 de preoți diecezani.